April 27, 2018

TJENESTER

Fra Start Til Slutt

Vi vil bistå gjennom hele byggeprosessen. 

Fra start med skisse, søknad, arkitektur, byggteknisk prosjekteringer og helt til slutt med utførelse.

Vi benytter Autodesk sine tegneverktøy og vi tilbyr produksjon av BIM- og 3D-modeller. Vi har også Sørbø Trelast som materialleverandør og skaffer nødvendige underleverandører.

Skisse og forprosjekt

Vi hjelper deg med kartlegging og nødvendige skisser for å definere prosjektet tilstrekkelig for en søknad.

Dette innebærer utforming av konsept og valg av  entrepriseform, sammen med en estimert økonomisk ramme.

SØKNADER

Vi bistår deg med alle nødvendige søknader i byggeprosjektet.


Arkitektur

Vi benytter Revit Architecture for modellering av bygningene etter skisseforslag fra kunde eller ekstern arkitekt. Modellen som utarbeides danner grunnlag for en god dialog med kunden. Visualisering av bygningene i en tidlig fase bidrar til økt kundetilfredshet og gode løsninger. Videre blir den digitale modellen grunnlag for den byggtekniske prosjekteringen og koordinering av utførelse sammen med underleverandører. 

BYGGTEKNISK PROSJEKTERING​

Ytelser og krav til byggverket er  regulert i tekniske forskrifter .Vi har kompetanse på konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk. Sintef sin Byggforskserie og TEK 17 benyttes der det velges preaksepterte løsninger. Eurokoder og IT-verktøy anvendes ved analyser og særskilte beregninger utover dette. 


Utførelse


Våre dyktige tømrere har bred erfaring fra grunnarbeid, råbygg, innredning og finsnekring. Vi velger underentreprenører basert på kvalitet.

Fra Start Til Slutt

Vi bistår til hele prosjektet fra start til slutt.

Kontakt oss idag for en uforpliktende samtale!